ولنتاین

این فرهنگ عجب جاده یک طرفه ای شده ها. خودباختگی ما به فرهنگ غرب بدجوری گریبان گیر ما شده. من تا جایی که عقلم و سنم قد می ده این ولنتاین حداکثر ۱۰ سالی بیشتر تو جامعه بحران زده و هویت گم کرده ما عمر نداره. بدون واسه تاریخ و فرهنگ خودمون قدر و احترامی قائل باشیم و مفاهیم اونو کنکاو کرده باشیم، به دنبال فرهنگ خالی از معنویت غرب می ریم. تا حالا کسی فکر کرده که چرا از فرهنگ ما مراسم و بزرگداشتی به غرب نرفته و این جاده تا این حد مرگ آور یک طرفه شده. جالب اینه که اگه ما بخواهیم این مفهوم غریبه رو نادیده بگیریم همین دوستان که ادعای روشن فکریشون می شه ما رو امل هم فرض می کنند. اما من هیچ اهمیتی واسه جریانی مثل ولنتاین قائل نیستم. من به چهارشنبه سوری و نوروز و یلدای خودمون عشق می ورزم. من یک امل ایرانی هستم.

/ 0 نظر / 4 بازدید