ای بابا ! خيلی وقت بود که ننوشته بودم. اما اگه نوشتن و دوست داشته باشی حتی به آماتوری ترين شيوه ممکنش٬ باز شروع می کنی و می ری پيش. از آبان ماه تا حالا خيلی اتفاقا افتاده و خيلی چيزا عوض شده. يواش يواش حالا می گم...

/ 0 نظر / 3 بازدید