فقط تو را می پرستم و تنها از تو ياری می جويم

خدای خوب من

مرا آرامش ده. من به آنچه تو عطایم کرده ای شاکرم و به تنها به تو توکل می کنم برای آیندهء پرمخاطره ام. گرم تو دوستی، زدشمن ندارم باک. خدای خوب و مهربان، به من دانایی ده تا راه خود را آنچنان که شایستهء من است بیابم. آفریدگار بخشنده، من آرزوهایم را از تو طلب می کنم ولی تو آن ده که آن به.

/ 1 نظر / 5 بازدید