انگیزه

چه کسی می تواند حس خود را برای انجام یک عمل تحلیل و ریز کند و بگوید که حالا چه و چه؟ کار دشورایست. مثلا انگیزه و دلیل من برای انجام فلان عمل و یا عدم انجام فلان عمل چیست؟ معمولا ترکیب خیلی پیچیده ای پشت دلایل ساده ما نهفته است. اگر به کارهای روزمره خود دقیق شویم، نمی توانیم دلیل قاطعی برای خیلی از آنها پیدا کنیم. گاهی هم می گوییم حسی بود. حسم می گفت این چنین و آن چنان. اما اگر دلیل و احساسات به اندازه کافی توجیه کننده عمل باشند آدمی معمولا به انجام آن مبادرت می ورزد.

حالا آیا می توان قضاوت کرد که فلانی اشتباه کرد فلان کار را انجام داد یا نداد؟ به نظرم جرات می خواهد. پیچیدگی دلایل و احساساتی که پشت آن است، به زحمت جایی برای قضاوت باقی می گذارند. اما این مهم است که بدانیم،‌احتمالا فکر می کرده کار درستی انجام می دهد.

/ 0 نظر / 2 بازدید