پرسش

هرکسی از یک جا شروع می شود و یک جا هم تمام می شود. هر کسی یک جایی نصف می شود. یکجایی به ده درصد آخرش می رسد. آنوقت من الان کجا هستم؟ تو کجا هستی؟

ما چقدر چیز بلدیم؟ چیزهایی که بلدیم چقدر به دردمان می خورند و چقدر دیگر چیز یاد خواهیم گرفت؟ کجاییم؟ چه چیز یاد بگیریم؟ بایستیم؟ کافی است؟ ادامه دهیم؟

ما کجا هستیم؟ از کجا آمده ایم؟ چقدر اینجا می مانیم؟ مقصد بعدی کجاست؟ کجا باید بمانیم؟ کی باید حرکت کنیم و برویم؟ چقدر در راه خواهیم بود؟

زندگی ارزشش چقدر است؟ با هم بودنهایمان چقدر؟ تجربه کردنهایمان چقدر؟ فهمیدنهایمان چقدر؟

/ 1 نظر / 36 بازدید
الهه

کاش پاسخی بود قاطع ، کاش پاسخی بود که بعدها زیر سوال نمیرفت ، کاش پاسخی بود که با سوال دیگر نمیشکست ، کاش ....