بیا دیگه

می خوام از چیزایی بنویسم که نمی تونم بنویسم!!

نوک مدادمه ها !!‌ ولی رو کاغذ نمی یاد دیگه .

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
sahar

وای حرف دل من و گفتی به خدا....تا ميام بنويسم می بينم نمی شه!!!!سری هم به من بزن رفيق

..

چرا؟؟ مگه همه می دانند که چه کسی نويسندهء اين سطور است؟