دعاهای روزهای سخت من

روزهای سختی را می گذرانم. می گویند اینجا یکی از بهترین نقاط دنیاست. ترافیک ندارد. هوا آلوده نیست و خانه ات نزدیک محل کار و تحصیلت است. دیگر چه می خواهی؟

اما روزهای من با اینهمه زیبایی سخت می گذرد. نمی دانم چرا. نمی خواهم ناشکر نعمت های پروردگارم باشم. از او طلب لطف و مهر می کنم. ای عرش کبریایی نظری به ما کن و گره از دلم بگشای. مرا انرژی ده تا وظایفم را انجام دهم. مرا انرژی ده که آن باشم که در سر می پرورانم.

/ 0 نظر / 2 بازدید