چطوری حاليش کنم که ...

آخه آدم هم اين قدر تعطيل !!

فردا بايد کارام و تحويل بدم ولی بازم ول معطل ! اينم بساطه که واسه ما درست کردی ؟!!!

/ 4 نظر / 2 بازدید
???

دنيا رو يه دم بيش نيس .. اين دم رو هم بی خيال

amin

سلام خيلی خوب بود به منم يه سر بزن

mina

همينه ديگه ...............ای خدا

mina

من آپ کردم اگه يه سر بزنی خوشحال ميشم