پرنده ها می خوانند

پرنده های صبح ها آواز می خوانند، صبح های خیلی زود. برای هم شاید و شاید هم برای خدا. خیلی ها می گویند پرنده ها تسبیح خدا را می گویند. هر چه هست خیلی زیبا می خوانند. خوش به حال آنکه با آواز پرنده ها صبح های خیلی زود بیدار می شود. خوش به حال من که پرنده ها را می شنوم.

/ 0 نظر / 2 بازدید