اينجا زمستان است. با تمام بودنش اما،

هنوز ياکريم هست و در حياط، لانه کرده است. دل من که سرما زده تر از او نيست !!!

امشب به خاطر اينکه اينجا زمستان آمده است، برف می بارد؛ نادر خوشحال است. حياط نادر اينها، ياکريم ندارد !!

/ 5 نظر / 3 بازدید
تکدل

سلام...اگر مقصد پرواز است,قفس ويران بهتر, پرستويي که مقصد را کوچ مي داند, از ويراني لانه اش نمي هراسد.... به خونه دلتنگی ما هم يه سری بزن... يا علی مدد...

Rana

نادر اينا يا کريم ندارن شادن؟يا ناراحت؟؟؟؟؟؟

mina

آه زمستونها ها هم زمستون ها ی قديم٬دل هم دلای قديم ياکريم هم ياکريم ها ی قديم........چه می شه کرد

negar

اونی که رعنا نوشته بايد می شد نگار!!!!ببخشيد(:

صالح

خودت مگه حيات بابا نداری؟.... مگه خودت خوار مادر نيستی؟