خواب و بیداری

خواب پدیده لذت بخشی است. خواب راهی است برای فرار و فراموش کردن دنیای بیداری. وقتی حالت خوب نیست، خواب غنیمتی است برای داشتن ساعت هایی رها. رها از غم. رها از ترس. این روزها خواب دیگر رفع نیاز و درمان خستگی نیست. این روزها خواب لحظاتی برای آرام بودن است. لحظاتی برای نبودن در واقعیت است. لحظاتی است که زمان وجود ندارد، مرگ و نیستی معنی ندارد، داشتن و نداشتن معنی ندارد. ای کاش دنیای خواب دنیای واقعی بود و دنیای بیداری دنیای خواب. کسی چه می داند شاید همین حالا هم اینگونه باشد. این شب ها خواب را بیشتر دوست دارم. نمی دانم چرا به برخی می گویند اگر در بیداری نا آرامی خوابت به هم می ریزد و چه و چه. دنیای من که ناآرام می شود، خوابم لذت بخش می شود چون سر به بالین که می گذارم خدا را شکر می کنم که می توانم ساعاتی دور باشم از آنچه برای دنیایم فراهم کرده. 

/ 1 نظر / 8 بازدید
الهه

با این جمله خواب پدیده لذت بخشی است بسیار موافقم حتی جملشم شیرینه. ولی بنده بعنوان یک آدم خوشخواب به شما میگم که دقیقا همینطوره به شخصه اگه تو بیداری خیلی بهم بریزم نمیتونم بخوابم. ولی دقیقا وقتی خسته ای ، نا ارومی و... بهترین نعمت خدواند خواب میشه امیدوارم زود از این حالت دربیای ، چرا که بیداری نعمت برتری است.[گل]