سالی رفت و ...

یکسال دیگر هم گذشت.
یکسال گذشت با تمام دل بستن هایش و دل کندن هایش.
یکسال به سر آمد و سه نقطه های من پر نشد !
یک سال با همه شادی ها و غم ها و تشویش هایش. پر تلاطم پر فراز و پر فرود.
یک سال گذشت و پرسش هایی که بی پاسخ ماند!
چه بسیار حرف های ناگفته
چه بسیار فریادهای ناکشیده
و چه بسیار راه های نارفته که سپری شد.
باری به سر آمد این دفتر نیز!
در این آمد و شد اما :
چیزی هست که بی تغییر می ماند !
کسی با لطف های بی حصرش، کسی آن قدر دل بستنی و استوار که تکیه به او درمان طوفان زده ها و کشتی شکستگان است. آن که در سپاسش ناتوان مانده ام .
کسی هست پر مهر، بخشنده، شفیق، بزرگ و بی نهایت.


یا مقلب القلوب و الابصار                                  یا مدبر الیل و النهار

  یا محول الحول و الاحوال                                حول حالنا الی احسن الحال


با امید و آرزوی روزگار پیروز و شاد برای همه دوستان. نوروز پیروز.

/ 4 نظر / 3 بازدید
negar

يعنی هيچ اتفاق خوب و شادی بخشی نيفتاد ؟؟؟

مهدی

چرا خوب. يه عالمه اتفاق خوب افتاده که منم گفتم از سپاسش ناتوانم!!

?؟مينا?؟

خيلی قشنگ بود ... ايشالله سال خوبی داشته باشی

آشنا

حول حالنا الي احسن الحال...