گیجی

این روزها کمی گیج هستم. مسائل زیادی هست که ذهنم رو به خودش مشغول کرده. مسیر تحقیقم کمی ناهموار شده. هرچه بیشتر روی موضوع خرده اقلیم ها و آب و هوا در شهر کار میکنم کارم بیشتر پیچیده می شه و تردید بیشتری راجع به موضوعی که کار می کنم به سراغم میاد. شاید خاصیت تحقیق کردن این باشه. تو برخی موضوعات، از دور می تونی دورنمای منطقی و درستی ترسیم کنی ولی وقتی که توی قضیه می ری می بینی به این روشنی و شفافی هم که فکر می کردی نیست.

تا حالا فکر می کردم که خرده اقیلیم و اب و هوا می تونه توی طراحی شهری خیلی مهم باشه. هنوزم که از دور نگاه می کنم مهمه. ولی جزئیات قضیه کمی دلسردم کرده. 

/ 0 نظر / 27 بازدید