کار کار دنیاست دیگه

دیگه خیلی وقته که کسی اینجا سر نمی زنه و تنها شدم!! خوب اینطوری هم لطفی داره ! یه دفترچه یادداشت خیلی شخصی !

می گفت باید از ۲ تا کار دست برداری،‌ خیلی سخت به نظر نمی رسید؛ بارها خودم بهش فکر کرده بودم. ابتدا ساده به نظر می رسید. اما کم کم قضیه فرق کرد! من چرا باید اون کارا رو می کردم؟؟! به قول هوشنگ خان خودش خیلی کارا رو رو می پیچوند!!!

از همه اینا هم که بگذریم به قول هوشنگ خان اون فاصله ها رو چطور می خوای پر کنی؟! به هر حال آدم دوست داره راجع به بعضی چیزا هیچ وقت فکر نکنه!! مثلا دیگه دوست ندارم فکر کنم که چرا دوستام دیگه با هم دوست نیستن و دوستی هامون بی رنگ شده؟؟!!‌ واقعا ما برای چی از اول با هم دوست شدیم که حالا با ورود چند نفر به زندگیشون دیگه نمی تونیم با هم دوست باشیم؟!! هوشنگ خان می گه اگه دوستی هم تو دلت جایی نداشته باشه، از بین می ره!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
پونه

حالا ميگی من کاربدی کردم اومدم اينجا ؟