ایرانی بودن

پنجاه سال پیش را نمی دانم. دویست سال پیش را هم. ده قرن پیش را هم نمی دانم. ولی امروزه، ایرانی بودن درد دارد. دردی که از مغز استخوان می زند بیرون و زمین گیر کرده همه مان را. 

/ 2 نظر / 10 بازدید
نازبانو

و فقط یک ایرانی میتونه بفهمه که این درد یعنی چی...

سارا

سلام ‘ ولي من ایرانی میمونم حتی اگه استخونامم خورد بشه , عااشق وطنمم