بعداز ظهر تعطیل

گیرم در لکنتِ حوصله سربرِ یک بعداز ظهر روز تعطیل. کارهایی که باید انجام داد، فکرهایی که باید کرد، نوشتن هایی که باید نوشتن و خواندنی هایی که باید خواند و من هیچ کدامشان را نمی کنم و نشسته ام. 

/ 0 نظر / 10 بازدید