روند آرام

تقریبا آرزوی هر آدمیه که زندگیش آرامش داشته باشه و من احساس می کنم آرامش دارم. دغدغه هایی هستند که همیشه اومدند و رفتند این افت و خیزها یه جورایی روح بخش زندگی هستند که بودنشون صد البته بهتر از نبودنشون خواهد بود. اما واسه همین دغدغه ها هم می شه یک تکیه گاه خوب داشت و اون خداست که همیشه می شه بهش اعتماد کرد.

 

دنیا پر از تفاوت های عجیبه. وقتی با فرهنگ های متفاوت آشنا می شم و اون چیزهایی رو که از دور می شنیدم رو دارم با مصداق از نزدیک می بینم انگشت حیرت به دندان می گزم. واقعا گاهی باید تاملی کرد،‌ نگاهی به گذشته،‌نگاهی به حال و نگاهی به دنیای اطراف انداخت و کمی فکر کرد که چطوری اینجا هستیم،‌هدف از زندگیمون چیه و به کدوم سمت در حرکت هستیم.

 

حرص نزن. رقابت بی محتوا مکن. در انجام کارهای کوچم مهم کوشا باش.

/ 0 نظر / 2 بازدید