نوروز آمد

امسال در حالی سال نو رو شروع کردم که برای اولین بار در کنار خانواده خودم نبودم و اینبار در کنار خانواده کوچک خودم یعنی من و همسرم بودم. با این همه ما کیلومترها از وطن دوریم و سال نو واقعا هیچ حال و هوایی نداشت. هیچ عیدی در کار نبود. هیچ خرید عیدی در کار نبود و هیچ دید سفره هفت سینی. دل آدم گاهی برای گدشته های پرخاطره اش می گیرد.

خدایا کمک کن تا اهداف آسمانی داشته باشم و نه اهداف زمینی. خدایا کمک کن تا در رسیدن به اهدافم ثابت قدم و سخت کوش باشم. خدایا آزمونم کن ولی آزمون هایی که در حد ظرفیتم باشد تا شرمنده و روسیاه نباشم. خدایا کمک کن تا بهترین تصمیم ها را بگیرم.

/ 0 نظر / 2 بازدید