علم مغرور

اونجا کاملا احساس می کنی که چقدر حقیر و ناتوان هستی، در برابر حکمروایی که اختیار همه چیز به دست اوست. او که در لحظه ای همه چیز رو از این رو به می کنه!!‌ اونجا دیگه هر آدمی نقطه تسلیم شده ای بیش نیست !! غرور و برتری مطلقا بی معنا و خنده دار به نظر می رسند!! اونجا فقط یک پادشاه داره !! مبارزه یعنی باخت و تنها گزینه موجود مصالحه خواهد بود. اونجا جایست که با جاهای دیگه دنیا فرق می کنه و این حادثه لذت بخشی است که تو در نقطه متلاطمی هستی که با تمام شکوهش تورا در بر گرفته؛ در فضای بی زمان و در مکان بی مکان معلق هستی؛ حسی که مثل سیلی سهمگین بر تو هجوم خواهد آورد. اونجا جای زیبایی است !!!

/ 2 نظر / 3 بازدید