جای پایِ احساس

این یادت باشد که هنوز به نظر می رسد فرصت باقی است؛ هنوز جاریست. هنوز هست و هنوز در بدرقه یک رفت بی بازگشت، جای پای احساس می لرزد.

/ 3 نظر / 2 بازدید
مانی

چقد بهت میاد.بی نقابگی!

آشنا

تازگيها همه اش در اين فکرم که باران سخنی برای گفتن دارد... نمی دانم چرا فقط سکوت...