فقط یکبار

یکبار یک کاری رو باید می کردم، نکردم. دیگه هیچ وقت فرصت پیش نیومد که اون مسیر رو برم و اون تجربه رو تکرار کنم. گاهی اوقات واقعا شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه. فقط یک بار. زودی هم بساطش و جمع می کنه و می ره. منتظر نمی ایسته که حالا من بخوام تناقضات روحی، مالی، اخلاقی، تاریخی و خانوادگیم رو حل کنم. می ذاره می ره. همین. 

/ 0 نظر / 5 بازدید