ماه «  اندوهگين » رفت و ماه « سرماده » رسيد. می گن زمستون شده!! ولی هنوز برگ هايی هستن که پرو٬ پرو ايستادن رو درخت. شايد همه اينها رو ژان وار ژان کشيده رو ديوار !!؟؟شايدم درختا خودشون و زدن به اون راه !!! شايدم من شب يلدا رو خيلی جدی گرفتم!!؟؟ شايدم . . .

/ 1 نظر / 3 بازدید
ما مخلصیم

هيچ چيزی تو اين دنيای ماسوا «مطلق» نيست..... يه نمونشم زمستونه......