بزن بریم علم کوه

گرچه مغزم پر دغدغه است،‌ با این همه کوله بارم و بستم و راهیم که برم یه جا که دیگه دغدغه نیست! تو کوله ام یه چیکه دردسر هم با خودم نمی برم !

و آنجا شاید به او نزدیکتر باشی !!؟؟‌

و آنجا شاید در سکوت و دور از هیاهوی اینجا زمزمه ات را بشنود !!

رفتیم که رفتیم !!‌ فعلا یا شایدم کلا !! کی چی می دونه؟؟!!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پوريا

گرچه مغزم پر دغدغه است ولی همسفرت ميشوم پس رفتيم که رفتيم ... خوش باشی