کش مکش

می اندیشم که دیگر به تو اندیشه نکنم،‌ گرچه می دانم این نیز اندشیدن به توست !! بگذریم که در رخوت و سستی هر روز سرگرمی دیگری جز کشاکش این دو باقی نیست!

/ 1 نظر / 3 بازدید
queen

che ghadr bade adam inghadr zaeef bashe nazare to chye rooye harfam fekr kon va tasmym begyr