می طلبمش

وقتی زندگی شادی هایش تمام می شود. تنها یک چیز است که می تواند این روند سر به پایین را تمام کند و آن مرگ است.

/ 2 نظر / 12 بازدید
الی

دلم برای مرگ تب کرده

الهه

امیدوارم هیچکس هیچوقت نطلبدش بلکه خودش به موقع بیاد و ببره