آره هوشنگ ! تو راست می گفتی !!

بايد بهش می گفتم. اون موقع.

 ديگه فکر کنم خيلی ديره! نه؟!

/ 3 نظر / 3 بازدید
mina

ماهی رو هر وقت از آب بگيری تازس

mina

راستی شما چرا اصلا لينک نداری؟؟؟؟؟؟؟؟؟آپ کردم

negar

که بگی ازش متنفری؟؟؟