99 درصد رو هستم

برای خلائق سوال پیش می آید که چرا من باید عاشق شکلات 99 درصد باشم. خب راست می گویند بیچاره ها. زهرمار است انگاری. ولی به همان دلیل که خیلی ها دیوانه وار فلفل می خورند یا به همان دلیل که بعضی ها زهرماری می خورند و حال می کنند یا به همان دلیل که زخم خشک شده را می کنند یا به همان دلیل..... کافی نیست؟

/ 0 نظر / 6 بازدید