مواظب لنگ هایتان باشید

وقتی برف می بارد مواظب لنگ هایت باش. تو همیشه از بالا به پایین به لنگ هایت نگاه می کنی. ولی قدم زدن در برف می تواند در لحظه این معادله را به هم بزند و و از پایین به لنگ هایت نگاه کنی. یعنی لنگ هایت برود هوا یه هو. به هر حال ما روی دو پا راه می رویم. به جز هوشنگ خان که روی سه پا راه می رود (هوشنگ خان یک عصای چوبی حکاکی شده خوشگل دارد). به هر حا دو تا پا برای سر پا موندن کافی نیست. گاهی سه تاش هم کافی نست. در مواردی دیده شده که موجودات چهار پا هم لنگ در هوا شده اند. پس جماعتی که فکر می کنند همیشه سرپا خواند بود مواظب باشند. در یک روز برفی ممکن است که همه لنگ های خودشان و اطرافیانشان به هوا برود و ملت این لنگ ها را بگیرد و با اردنگی کارشان را تمام کنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید