روز بد

در مجموع امروز روز بدی بوده. من هم حوصله چیزی و کسی و ندارم. در واقع می تونم بگم زندگی کلا تو پاچست. هر کس هم که جرات می کنه و به من می گه که من غر می زنم و شکایت می کنم، براش آرزو می کنم که به روزگار من گرفتار بشه، تا اون وقت برابر که شدیم، ببینم که غر می زنه و کی خوشه. 

/ 0 نظر / 21 بازدید