حرف مفت زیاد می زنم البته

می دونید !‌ یه مدت می شد که قاطی برنامه های باحالی شده بودم. دلم می خواست تو راه افتادن و پاگرفتن یه گروه سهیم باشم! ولی وقتی احساس کنی جماعتی از فروتنی تو سوء استفاده می کنن،‌ خوب چه می شه کرد ! هوشنگ خان می گه همین قدر که همین تجربه ها رو کسب کردی خودش کلیه!!

/ 0 نظر / 4 بازدید