فعلا این طوریه

بحث داغ انتخاب بکنم یا نه است و ...

جالبه هیچ وقت فکر نمی کردم برای رای خودم این قدر ارزش قائل بشم که در نهایت دادن یا ندادن آن این همه برام مهم باشه !!

صرف نظر از اینکه همه چیز داره ترغیبم می کنه که رای بدم ولی احتمالا یه پله از دمکراسی رو بالا اومدیم که باورمون شده رای دادن و ندانمون چیز مهمی هست ! و یه قول هوشنگ خان «گیریم که تو رای ندادی کدوم مشروعیت رو زیر سوال بردی ؟!!یه کاری کن که به یه جای کسی بر بخوره!! ».

/ 2 نظر / 2 بازدید
آشنا

اينو ببين:؛ http://www.taftestan.blogspot.com/2005_06_12_taftestan_archive.html

هماد

به وبلاگ من يه سری بزن!