شارلاتان ها و احمق ها

حکمرانی احمق ها بر کشورها و جهان (البته نه تمام آنها) تنها جایی نیست که در دنیا احمق ها نقش خوبی ایفا می کنند. البته شاید لغت احمق لغت خوبی نباشد، چون یک احمق عقلش به این سیاست بازی ها نمی رسد. شارلاتان ها شاید لغت بهتری باشد. شارلاتان ها همه جا همستند، در حرفه، در مدرسه، در دانشگاه، در رفاقت، در محله، بالای درخت، زیر تخت، توی کمد، توی بانک، توی وزارتخانه ها و خیلی جاهای دیگر. شارلاتان ها همیشه به فکر این هستند که چگونه با کمترین زحمت بیشترین منافع را متوجه خودشان بکنند و خود را از مواهب شارلاتانی سیراب کنند. کتاب اس هول را شاید با ترجمه بیشعوری خوانده باشید. گروه هایی از این شارلاتان ها رو خوب توصیف می کند. شارلاتان ها هم البته گونه های مختلف دارند. ولی اینقدر فراوان هستند که هر روز یک یا چند تایشان را می توانی ببینی. از گنجشک ها تعدادشان بیشتر است، چون من خیلی روزها گنجشک نمی بینم. 

ولی باز هرچه بیشتر فکر می کنم می بینم شارلاتان ها باز هم احمق هستند. اگر احمق نبودند و عقل سالم داشتند، که شارلاتان نمی شدند. شاید در افقی محدود خیلی هم عاقل و بدجنس به نظر بیایند ولی در افق وسیعی که هر کسی بینش رصد کردنش را ندارد، همه شارلاتان ها احمقی بیش نیستند.

/ 0 نظر / 11 بازدید