- الو سلام.
- اِ شماييد!!
- خاکساريم.
- خواهش می کنم لطف دارین شما!
- سروريد شما !!
- خب چه خبرا ؟!
- هيچ،‌ شما چه خبرا؟!
- هيچ،‌ زنده ايم.
- فردا وقت دارين بريم بيرون ناهار در خدمت باشيم؟
- خدمت گذاری از ماست،‌ کاش زودتر می گفتيد، کاری پيش اومده،‌ شرمنده.
- خواهش مي کنم. اتفاقا واسه فردا منم يه خورده سرم شلوغ بود! پس فردا چطوره؟
- اوخ اوخ اوخ، يه امتحان خفن داريم، شرمنده روی گلتون.
- الان که خوب فکر می کنم می بينم منم پس فردا امتحان دارم. بهتر، پسون فردا ميريم! ميشه؟!
- از خدا که پنهون نيست از شما چه پنهون وقت دندون پزشک دارم. اين دندون ۲۴ امی  بالا جديدا اذيت می کنه.
- ای بابا، از وقت دندون پزشک که نمی شه گذشت. راست می گی شما.پس برنامه باشه شنبه بعد،‌ خيلی خوبه نه؟!
- خوب شد يادم انداختيد ها! من شنبه صبح پرواز دارم! باید چمدون ببندم .دارم يه ماه می رم فرنگ.
- به سلامتی انشاالله. اين جوری منم وقت دارم به کار و بارام برسم. پس می ذاريم واسه شنبه بعد از يک ماه ديگه که شما هم از سفر آمديد و واسه ما سوغاتی هم آورديد!
- يادم رفت بهتون بگم، بعدش می خوام برم به درک!

- ديگه بهتر ! اونجا که رسيدين بگين با پرويز کنه کار دارم،‌ همه می شناسنم.

- نمکدون.     تق.

- بی احساس. تق.

/ 7 نظر / 3 بازدید
دختر ارشدت

سپيده دمان از پس شبی دراز درون خويش آوای خروسی می شنوم از دور دست ....و با سومين بانگش ......در می يابم که رسوا شده ام!

صالح

يعنی يارو بچه ی کف افل السافلين بود....

mina

يواش يواش متنات داره بلند می شه!!!خوب بود ولی خداييش چه احساسی داشته طرف و چه حوصله ای داشته اون يکی... راستی هر وقت آپ می کنی يه خبرم به ما بده.

amin

سلام/خيلی خوب بود/حالی به حولی

saRsoM

سلام دوست من، از این متنت خوشم اومد. خوب می نویسی، آرزو می کنم موفق باشی و دلت گرم و تنت سالم و لبت پرخوانده باشد. ضمنا از بد قولی که کردم منو ببخش. تا لحظاتی دیگر برایت می فرستم.

saRsoM

منظور از پرخوانده، پرخنده بید. منظور از بید هم بود بید

mina

من آپديت کردم وقت داشتی بيا